Ichiban Event

Ichiban Event

Till havs skapar vi en atmosfär där ni tillsammans med era kunder får hjälpas åt att lösa en uppgift. Ombord på en segelbåt uppstår, genom att vi sätter mål för eventet, verkliga uppgifter som ska lösas tillsammans.

ichiban

Att gemensamt ta den jättelika yachten från en hamn till en annan ger en samhörighet och ett ömsesidigt beroende som gör eventet till ett möte det kommer att pratas om länge.